Creciendo en la Palabra

Od najútlejšieho detstva som pociťoval hlboké spojenie s duchovnými učeniami. Moja duša našla útočisko v posvätných písmach a odvtedy sa venujem štúdiu Biblie a šíreniu Božieho slova. Každý verš a každé podobenstvo boli ako semená zasadené do úrodnej pôdy môjho srdca, ktoré rastú a kvitnú v neochvejnej viere. Kázne sú môj každodenný chlieb; V nich nachádzam múdrosť a útechu. Modlitby sú mostom, ktorý ma spája s božským, dôverný dialóg so Stvoriteľom, ktorý posilňuje môjho ducha. V týchto časoch neistoty, kde sa zdá, že sa tiene predlžujú, pevne držím pochodeň viery, aby som osvetlil cestu tým, ktorí hľadajú nádej. Pestovanie viery nie je len aktom osobnej oddanosti, ale aj službou spoločenstvu. Je to zdieľanie tepla božského slova vo svete, ktorý často pôsobí chladne a pusto. Preto sa venujem učeniu, vedeniu a inšpirovaniu druhých, aby našli svoju vlastnú duchovnú cestu, pretože vo viere nachádzame silu čeliť životným výzvam a prísľub lepších zajtrajškov.