අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා අතර වෙනස

අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා අතර වෙනස

සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ අය සිතන්නේ අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා යන යෙදුම් සමාන බවයි. එහෙත්, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් සංකල්ප වන අතර ඒවා එසේ නොවේ…

යුදෙව් සංකේත වලින් සමන්විත වන්නේ කුමක්දැයි දැන ගන්න

යුදෙව් ආගම ලෝකයේ පැරණිතම ආගම්වලින් එකකි, ඒකදේවවාදී වීමේ විශේෂත්වය, එනම් නමස්කාරය...