මුරිලෝගේ සිතුවම්: ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පියා

මුරිලෝගේ සිතුවම් සම්බන්ධයෙන් මෙම ලිපියෙන් ටිකක් හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට, අපි ඔහුගේ ජීවිතය, පුහුණුව ගැන කතා කරමු.

publicidad

ඩියාගෝ රිවේරාගේ වඩාත්ම පිළිගත් කෘති දැන ගන්න

1886 දී, ජාතික ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ආදරණීය සහ කීර්තිමත් මෙක්සිකානු චිත්‍ර ශිල්පියෙකු උපත ලැබීය, විශේෂයෙන් මතකයේ…

Pedro Pablo Rubens නම් චිත්‍ර ශිල්පියාගේ චරිතාපදානය

ඔහුගේ සමකාලීනයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ කලාකරුවන්ගේ රජු සහ රජවරුන්ගේ කලාකරුවා යනුවෙනි. දක්ෂතාවයේ බලයෙන්...

Cézanne ගේ කෘතීන් හමුවන්න: The Impressionist Painter

Cézanne විසින් ඔහුගේ කලා දිවිය පුරාවටම වඩාත් ප්‍රසිද්ධ හා රසවත් කෘති මොනවාදැයි සොයා ගැනීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරමු. නැගෙනහිර…

තමරා ලෙම්පිකා, ප්‍රසිද්ධ පෝලන්ත චිත්‍ර ශිල්පිනියකි

පෝලන්ත කලාකරුවාගේ සාර්ථක සහ මතභේදාත්මක ජීවිතය ගැන තව ටිකක් පහත පෝස්ටුව හරහා ඉගෙන ගන්න...

ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් නම් චිත්‍ර ශිල්පියාගේ චරිතාපදානය දැන ගන්න

චිත්‍ර ශිල්පී ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් ඔහුගේ පශ්චාත් දෙවන ලෝක සංග්‍රාම සිතුවම් සඳහා ප්‍රසිද්ධය, ඔහු නිරූපණය කළ…