ආගමික ඕතඩොක්ස්

ඕතඩොක්ස් යනු කුමක්ද?

ඕතඩොක්ස් යන පදය දැනුමේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල බහුලව භාවිතා වන අතර සෑම විටම එකම පොදු අර්ථයක් ඇත: අනුගමනය කිරීමට...

ක්රිස්තියානි ධර්මයේ නිර්මාතෘ කවුද?

ක්රිස්තියානි ධර්මයේ නිර්මාතෘ

ක්රිස්තියානි ධර්මයේ නිර්මාතෘ කවුදැයි දන්නේද? දහනව වන ශතවර්ෂයේ සිට, නව ගිවිසුම පිළිබඳ නවීන ශිෂ්‍යත්වය අවධාරනය කර ඇත ...

publicidad
ෂියා සහ සුන්නි

ෂියා සහ සුන්නි: වෙනස්කම්

ඉස්ලාම් යනු XNUMX වන සියවසේ මොහොමඩ් විසින් ආරම්භ කරන ලද මුස්ලිම් ආගමක් වන අතර ප්‍රධාන ශාඛා දෙකක් ඇත: සුන්නි…