ඊජිප්තුව කොහෙද

ඊජිප්තුව කොහෙද; ඉතිහාසය සහ කුතුහලය

ඊජිප්තුව කොතැනද, එහි ඉතිහාසය සහ එහි සංස්කෘතිය දැන ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, මෙම ප්රකාශනය දිගටම කියවන්න. අපි යන්නෙ…

අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා අතර වෙනස

අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා අතර වෙනස

සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ අය සිතන්නේ අදේවවාදියා සහ අඥෙයවාදියා යන යෙදුම් සමාන බවයි. එහෙත්, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් සංකල්ප වන අතර ඒවා එසේ නොවේ…