කණ්ඩායමක් සහ කණ්ඩායමක් අතර වෙනස කුමක්ද?

එදිනෙදා භාෂාවෙන් අපි කණ්ඩායම සහ කණ්ඩායම ගැන කතා කරන්නේ ඒවා සමාන පද ලෙසය. කෙසේ වෙතත්, නිවැරදිව භාවිතා කළ විට, ඒවා අදහස් කරන සංකල්ප දෙකකි ...

පරිසර පද්ධති කෘතිම හෝ ස්වභාවික සම්භවයක් විය හැක.

පරිසර පද්ධති: ඒවායේ පරිසරය සහ ඒවායේ සම්භවය අනුව වර්ග

පරිසර පද්ධති සහ පෘථිවියට ඇති වැදගත්කම ගැන ඔබ අසා ඇති බව නිසැකය. නමුත් ඔබ දන්නවාද එහි ඇති බව...

භෞතික සිතියමක් යනු කුමක්ද?

භෞතික සිතියමක් යනු කුමක්ද?

"භෞතික සිතියම" යන වචන මාප්පා යන ලතින් පදයෙන් පැමිණ ඇති අතර එය භූමි ප්‍රදේශයක් නියෝජනය කරයි. සිතියමක්…

මානව විද්යාඥයා

මානව විද්යාඥයෙක් යනු කුමක්ද?

මානව විද්‍යාඥයින් සංස්කෘතික මානව විද්‍යාව, භෞතික මානව විද්‍යාව, භාෂාමය මානව විද්‍යාව, සමාජ මානව විද්‍යාව ඇතුළු බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල විශේෂ ize ...

Squid Game යනු දකුණු කොරියානු කතා මාලාවකි

දැල්ලෝ සෙල්ලම මොකක්ද

ඔන්ලයින් ප්‍රවාහ වේදිකා වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. ඔවුන් නව මාලාවක් දියත් කිරීමට සමත් වූ විට, එය ජයග්‍රාහී බවට පත්වේ,…

මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය

මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය: සම්භවය, කුතුහලය සහ සංස්කෘතීන්

මෙසපොතේමියානු ශිෂ්ටාචාරය වර්ධනය වූයේ ට්‍රිග්‍රිස් සහ යුප්‍රටීස් ගංගා අතර වන අතර, එහි ජලය වාරිමාර්ග සඳහා…