ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ…

ਪ੍ਰਚਾਰ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਟਿਆਂਗੁਇਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਟਿਆਂਗੁਈਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ…

ਕਸਟਮ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ?

ਐਵੋਕਾਡੋ, ਫਾਰਸੀ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਪਾਗੁਆ, ਕੂਰਾ, ਆਹੂਕਾ, ਐਗੁਆਕੋ ਜਾਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ!

ਅਗਲਾ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ…

IMMEX ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਅੱਗੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IMMEX ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਈ...