Weet je wie Don Juan van geld is, lees hier en meer

Don Juan van geld, is een personage dat deel uitmaakt van de praktijken van spiritisme in Venezuela, samen met anderen zoals María Lionza, India Rosa, Negro Felipe, enzovoort. Hij wordt zeer gevraagd door zijn volgelingen die op zoek zijn naar hulp om schulden en andere geldproblemen op te lossen, die hem smeken om hen gunsten te verlenen, door middel van gebeden en gebeden.

Don Juan van geld

Wie is Don Juan van geld?

Don Juan van geld, is een mystieke en religieuze voorstelling, die deel uitmaakt van de praktijken van spiritisme in Venezuela. Binnen deze leer maakt het deel uit van de geesten van de zogenaamde Hof van de Juanes, waarvan ook andere entiteiten die met verschillende opdrachten zijn belast, deel uitmaken.

Door de eigenschappen die deze geesten bezitten, bevinden ze zich ook binnen de jas gesneden, omdat ze eigenschappen krijgen als genezers en genezers, met uitgebreide kennis over de elementen van de natuur. Je kunt andere karakters van spiritisme ontmoeten, zoals de Indiase roos

Volgens het dogma dat deze cultus omvat, moeten alle entiteiten waaruit de Hof van de Juanes, waren ooit mensen, inclusief Don Juan van geld. Sinds enkele jaren wordt zijn geschiedenis mondeling en ook schriftelijk doorgegeven, waardoor het zich in het hele land en zelfs buiten onze grenzen bekend heeft gemaakt.

In het bijzonder dit karakter Don Juan van geld, heeft grote volksdevotie verworven, waarvoor hij werd gedoopt als de heilige van de volkeren. Het wordt weergegeven met de afbeelding van een rijke man, soms vergezeld van de afbeelding van bankbiljetten, munten, juwelen en goud, wat symbool staat voor welvaart en overvloed.

Dat is de reden waarom veel mensen zijn hulp zoeken als ze geldproblemen hebben, en bij hem smeken door verschillende gebeden en gebeden, evenals ceremonies waar hij wordt geëerd en vereerd, evenals offergaven om hen zijn genade en een positief antwoord te geven op uw verzoeken.

Don Juan van geld

Don Juan van geld is slecht?

Er zijn verschillende verhalen, legendes en mythen geweven over Don Juan del Dinero, waardoor de reputatie ontstond een slecht of slecht personage te zijn, iets dat helemaal niet waar is. Integendeel, het is een geest van licht die wordt gekenmerkt door zijn zeer respectvolle manier van zijn en conservatieve waarden.

Uw werken en verzoeken om gunsten moeten altijd gekoppeld zijn aan goed doen, anders hebben ze geen effect, ook niet in gevallen waar u het niet mee eens bent. Daarom moet je niet bang zijn om Don Juan om geld te vragen om een ​​gunst of gunst, want als je het met groot vertrouwen doet, kun je er zeker van zijn dat hij het zal vervullen.

Gebed tot Don Juan del Dinero

Don Juan van geld, of ook wel San Juan van geld, aangezien hij door de populaire traditie wordt beschouwd als een andere heilige, gedoopt met de bijnaam "Meneer Geld”. Hij is de heilige die welvaart en vooral fortuin aantrekt, wat deel uitmaakt van de beroemde cultus van Maria Lionza, binnen de activiteiten van spiritisme, tovenarij, witte en zwarte magie.

Don Juan van geld heeft een gebed voor zaken die verband houden met het onderwerp geld, fortuin en overvloed, omdat hierdoor zijn volgelingen en trouwe toegewijden een krachtige verbinding tot stand brengen met God, het verkrijgen van de nodige hulp van hem om de vijanden te verslaan.

Ik, (zeg uw naam), verzoek de aanwezigheid van de grote Don en zijn medelevende geest, om mij de gunst te verlenen om mijn ziel, lichaam en geest te beschermen. Ik smeek u om mij stromen van rijkdom aan te bieden, zodat ik met overvloed en volledig geluk kan leven.

Ik vraag u ook om elk project dat ik start te zegenen, zodat het volledig kan slagen. Ik smeek u om mij uit de armoede te bevrijden en voor eens en voor altijd een einde te maken aan mijn tekortkomingen. Help me mijn financiële problemen op te lossen en bied me uw overvloed aan.

Bescherm mij mijn hele leven, zodat elk bedrijf dat ik onderneem, wordt verlicht door uw geluksster en mij kan vullen met successen en zegeningen. Vergeet mij niet en veel minder verlaat mij Don Juan del Dinero, Amen!

Don Juan van geld

Gebed om verlossing uit armoede

Als een heilige van financiën, worden verzoeken aan Don Juan om geld, vragen om geld, welvaart, overvloed, goede winsten in zaken, onder andere heel gewoon. Daarom maakt het deel uit van de gebeden, het gebed om verlost te worden van armoede.

In de naam van de almachtige God roep ik de majestueuze aanwezigheid van Don Juan del Dinero op, om mij bescherming en hulp te bieden, om mezelf te kunnen bevrijden van de armoede waarin ik leef. Ik vraag je om te zien hoeveel nood ik doormaak en medeleven te hebben met mijn geliefde heilige.

Moge vreugde en fortuin in mijn leven komen, en moge de ster van goed nieuws altijd bij mij zijn, zodat ik kan slagen in alles wat ik van plan ben te doen. Blijf altijd bij me Don Juan del Dinero, ik smeek je vanuit mijn hart, Amen!

gebed om geld te vinden

We presenteren ook een ander gebed waardoor je kunt vragen Don Juan van geld voor financiële hulp. Vervolgens presenteren we het gebed om u te helpen geld te krijgen.

Ik prijs uw heilige naam, Eeuwige Vader, want ik heb dorst en honger naar u, naar uw woord en naar uw wijze raad. Vandaag kom ik voor u om u mijn gebeden aan te bieden in ruil voor uw financiële steun om mijn kwaliteit van leven te verbeteren.

Ik dank u dat u mij de gave van wijsheid hebt gegeven om mijn financiën uitstekend te kunnen beheren. Zegen me altijd nobele heilige Don Juan met geld en help me het geld te krijgen dat ik zo hard nodig heb, Amen en Amen!

Gebed voor snel geld

De meeste mensen die de hulp zoeken van Don Juan van geld, heb altijd haast voor geld, daarom is dit gebed om snel geld te komen van grote hulp.

Vandaag sta ik voor uw geliefde San Juan del Dinero, om u te smeken mij een financieel voorschot te bezorgen om het probleem op te lossen dat mij overweldigt. Alleen jij kent mijn tekortkomingen en jij weet wat ik nodig heb, snel geld.

Ik smeek u om voorbede te doen bij onze Heer Jezus Christus en dat u samen mijn stappen leidt zodat mijn acties positief zijn en ik mijn doelen kan bereiken. Ik vraag je lieve heilige om door te gaan met het tonen van de meest effectieve manier om het geld dat ik nodig heb snel te krijgen.

Bij voorbaat dank Heer, voor het zegenen van mij en het beschermen van mij met grote kracht, dat u mijn angsten verdrijft, in de naam van Jezus de Verlosser, ik smeek u, Amen en Amen!

Gebed om de loterij te winnen

Zonder twijfel is het gebed om de loterij te winnen degene die ze het meest tot hem bidden. Voordat je ermee begint, moet je een groene of gele kaars aansteken.

Ik, (zeg uw naam), roep de aanwezigheid van Don Juan van geld en het hof van alle machtige heiligen op, zodat zij hun hulp aan mij toewijden en mij bevrijden van de armoede en schaarste die in mijn leven bestaan.

Ik vraag ook dat de ster van geluk op mij rust, zodat het geluk me mijn hele leven altijd vergezelt.

Maak een krachtige heilige die de dikke man slaat, die het winnende lotnummer vindt om uit al mijn economische problemen te komen, Amen, het zij zo!

Gebed om een ​​schuld te innen

Als iemand je geld schuldig is en het niet afbetaalt, is dit het juiste Don Juan-gebed voor geld voor jou. Binnenkort ziet u uw debiteuren komen betalen. Je moet een groene of gele kaars aansteken. Als je meer gebeden wilt weten, kun je lezen Gebed tot Maria Lionza

Door de kracht van de vlam van deze kaars, vraag ik dat je op dit moment en op dit moment komt om me dat geld te betalen dat ik je onbaatzuchtig leen, en dat je nog niet bent gekomen om me op te zeggen.

O machtige, krijg dat geld terug in mijn handen, want ik heb het dringend nodig. Ik vraag u om het welzijn van de persoon aan wie ik het heb uitgeleend, zodat hij zijn tekortkomingen al heeft opgelost en het aan mij kan teruggeven.

Op dezelfde manier smeek ik je dat als je dat doet, het met vrijgevigheid en dankbaarheid is, zodat de deuren altijd openstaan ​​voor een andere kans waar de behoefte ons dringt. Ik vraag je ook om me altijd van overvloed te voorzien, zodat ik anderen kan helpen die het nodig hebben, Amen!

Gebed in tijden van financiële moeilijkheden

Met het verstrijken van de tijd wordt de behoefte aan geld groter, wat ernstige economische en financiële moeilijkheden met zich meebrengt, maar hiervoor heeft Don Juan van geld ook een gebed om u te helpen.

O gulle Sint Jan van Geld, u die mijn hart en al mijn behoeften kent, u kent ook de moeilijke omstandigheden die mijn familie en ik doormaken. O machtige heilige, in uw handen leg ik de financiële toekomst van mijn hele familie zodat we deze verschrikkelijke moeilijkheid kunnen overwinnen en onze kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

Laat de angst voor financiële moeilijkheden, geliefde heilige, mijn hart niet overspoelen en mij ten prooi laten vallen aan angst en wanhoop. Help me met uw heilige voorspraak Sint-Jan van geld, en in uw hemelse handen laat ik het gewicht van mijn lasten en behoeften achter, wachtend met geloof op de glorie van uw rijkdom.

Help me mijn financiën op orde te brengen, want ik vertrouw op U en Uw beloften, wetende dat ze me nooit in de steek laten. Ik smeek je om controle over mijn financiën, Don Juan, en leid me op het pad van voorspoed, dus ik smeek je, Amen!

gebed voor tabak

In dit gebed tot Don Juan van geld heb je een sigaar nodig. Het is niet nodig dat je het rookt, je kunt het doen of niet, maar het moet worden aangestoken zodat de rook het geld aantrekt.

In de naam van de grote Hemelse Triade. Ik, (zeg je naam), bied de essentie van deze tabak aan aan het Heilig Sacrament, zodat het me altijd vergezelt en zo de moeilijkheden die zich voordoen kan overwinnen en de aanval van mijn vijanden kan tegengaan.

Naar het Heilig Sacrament om mijn ziel en lichaam te reinigen van alle slechte energie, om ook mijn huis en mijn bedrijf schoon te maken, en alle slechte invloeden eruit te verdrijven. Ik vertrouw mezelf toe aan de Beschermende Geesten zodat ze op een veilige en beschermde manier de paden voor mij openen.

Aan de grote Don, zodat hij me veel geld geeft om uit te geven en uit te delen, juwelen en goud bij een handvol. Aan de Juanes van de Rode, Blauwe, Gele en Witte Capes, zodat ze met hen voor me zorgen en me nooit in de steek laten.

Laat de rook van deze tabak naar de eer van Don Juan del Triunfo y del Éxito gaan, zodat hij geluk mag hebben bij alle projecten die hij onderneemt. Aan Don Juan del Amor, zodat het mijn leven nooit aan liefde ontbreekt. Naar het zwaard van de aartsengel Sint-Michiel, zodat het door de obstakels heen snijdt die op mijn pad komen, Amen!

Aanbod voor Don Juan del Dinero

Vergezeld van gebeden, is het ook goed om eer te bewijzen aan Don Juan van geld met een offer, dat je hem kunt brengen wanneer je zijn hulp nodig hebt om geld aan te trekken en je economie te verbeteren. De elementen waaruit het aanbod bestaat zijn:

  • 1 groene kaars
  • sandelhout essentie
  • 1 zegel van Don Juan del Dinero
  • 1 klein bord

De offers aan Don Juan del Dinero worden op maandag gedaan, en meestal in de ochtend. Neem de kaars in je handen en concentreer je op de gunst die je hem gaat vragen. Het is noodzakelijk dat u naast de geboortedatum ook uw naam, achternaam vermeldt.

Giet een paar druppels van de essentie van sandelhout over de kaars en plaats deze op de verlichte plaat, samen met een stempel van Don Juan del Dinero. Declameer enkele van de gebeden die tot de heilige zijn gericht en blaas aan het einde de kaars uit en bewaar de heilige kaart in uw portemonnee. Als je dit artikel leuk vond, kun je het ook beoordelen gebed tot tabak

Don Juan van geld


Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*

  1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Actualidad Blog
  2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
  3. Legitimatie: uw toestemming
  4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
  5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
  6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.