हिन्दु धर्ममा धेरै देवता छन् ।

हिन्दू देवताहरू: कुन कुन त्यहाँ छन् र तिनीहरूका विशेषताहरू

हिन्दू धर्म यसको विभिन्न प्रकारका देवता र देवीहरूको लागि परिचित छ। यी प्रत्येक देवताको आफ्नै…

भगवान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता को कथा

हिन्दू धर्मले सम्पूर्ण सृष्टि र यसको ब्रह्माण्डीय गतिविधिलाई तीन आधारभूत शक्तिहरूको कार्यको रूपमा 3 द्वारा प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्दछ।