भगवान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता को कथा

हिन्दू धर्मले सम्पूर्ण सृष्टि र यसको ब्रह्माण्डीय गतिविधिलाई तीन आधारभूत शक्तिहरूको कार्यको रूपमा 3 द्वारा प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्दछ।