सन्त स्वर्ग जानु भयो यसको अर्थ के हो ?

हाम्रो लोकप्रिय भाषण वाक्यांशहरू, भनाइहरू र हितोपदेशहरूले भरिएको छ, प्रत्येक एक अर्को भन्दा धेरै अनौठो, को…

अरुको अधिकारको सम्मान नै शान्ति हो ।वाक्यको अर्थ !

अरूको अधिकारको लागि सम्मान भनेको शान्ति हो, यो इतिहासको प्रसिद्ध चरित्र बेनिटो जुआरेजद्वारा उद्गार गरिएको वाक्यांश हो।