ओक्टोपस

अक्टोपसको कतिवटा मुटु हुन्छ?

अक्टोपस असाधारण जनावरहरू हुन्। यस लेखमा, हामी उस्तै शंकाहरू र केही जिज्ञासाहरूमा टिप्पणीहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,…

स्नेल विशेषताहरू, प्रकारहरू, आवास र थप

घोंघाहरूलाई मोलस्कको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ किनभने तिनीहरूको शरीरको सुरक्षा गर्ने बलियो शेल हो। अधिकांश…