युकेरियोटिक र प्रोकारियोटिक सेल

प्रोकारियोटिक र युकेरियोटिक कोशिकाहरू

के तपाईलाई थाहा छ कि आज सबै कोशिकाहरू एउटै साझा सेलबाट विकसित भएका छन्? कोशिकाहरूको अचम्मको संसार,…

मानव जातिको विशेषताहरू: उत्पत्ति, विकास र थप

वर्तमान जीवित रूपहरू पहिलेकाहरूबाट व्युत्पन्न भएका छन् भन्ने विचार, सबैभन्दा कठिन समस्याहरू मध्ये एक ...