बौना पफर माछा र यसको हेरचाह भेट्नुहोस्

बौना पफर माछा एक्वैरियममा पाल्तु जनावरको रूपमा राख्नको लागि एक आदर्श नमूना हो, किनकि विपरीत ...

महिला Betta माछा र हेरचाह को विशेषताहरु

यदि माछाले तपाईंको ध्यान आकर्षित गर्दछ, विशेष गरी ती जसलाई थोरै मर्मत आवश्यक पर्दछ, र तपाईंले निर्णय गर्नुभएको छ ...