बिरुवाहरूमा फंगाईका प्रकारहरू के हुन्?

वनस्पति संसार मानवता द्वारा धेरै व्यापक र हाइलाइट गरिएको छ, जहाँ विभिन्न अध्ययनहरू जान्नको लागि गरिएको छ ...

प्रचार

कवक विशेषता, प्रकार र प्रजनन

फङ्गीहरू एउटै पूर्वजबाट उत्पन्न नभएको विशेषता हो, यस कारण, विशेषज्ञहरूले विचार गर्छन् कि तिनीहरू एक उत्पादन हुन् ...