ध्यान गर्ने मन्त्रहरूको बारेमा सबै जान्नुहोस्

मन्त्र भनेको शब्द वा शब्दहरूको समूह हो, जुन प्रार्थनाजस्तै देखिन्छ, तर यिनीहरूलाई उच्चारण गरिन्छ...

निको पार्ने मन्त्रहरू, तिनीहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्

आज धेरै व्यक्तिहरूले सुदूर पूर्वमा उत्पत्ति भएका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन्, जस्तै…