Viking Runes को उत्पत्ति र तिनीहरूको अर्थ

यो संसारको सबैभन्दा पुरानो अक्षरहरू मध्ये एक हो, पहिलो पटक नॉर्डिक मानिसहरू द्वारा अभिव्यक्तिको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरियो, साथै ...