पूर्व-कोलम्बियन संस्कृति र विशेषताहरूको उत्पत्ति

अमेरिकी महाद्वीपमा स्पेनियार्डहरूको आगमन सम्म आइपुगेको पहिलो मानव छालहरूबाट, समूहहरू बनाइएका थिए ...