टोंगा ज्वालामुखी पानीमुनि रहेको ज्वालामुखी हो

टोंगा ज्वालामुखी: यो के हो र के कारणले यो विस्फोट भयो

जनवरी २०२२ मा भएको टोंगा ज्वालामुखीको पानीमुनि विष्फोट एउटा अभूतपूर्व घटना थियो। मार…

संसारमा सबैभन्दा ठूलो सुनामी

संसारमा सबैभन्दा ठूलो सुनामी

सुनामीहरू, त्यहाँ तिनीहरू छन् जसले तिनीहरूलाई महासागरहरूको क्रोध भन्दछन्। तिनीहरू ती क्षेत्रहरूको लागि विनाशकारी घटना हुन् जुन…

प्रचार