परम्परागत किमोनोमा लुगा लगाएकी सुन्दर जापानी महिला

किमोनो भनेको के हो? जापानी संस्कृति मा यात्रा

किमोनो जापानको परम्परागत कपडा हो जसमा कपडाका केही विशेष विशेषताहरू छन् र त्यो रूप…

प्रचार

विभिन्न जापानी देवताहरू भेट्नुहोस्

जापानको मूल आस्थामा, यो विश्वास गरिन्छ कि त्यहाँ सबै चीजसँग जोडिएको कामी वा देवता हुन्छ ...

धर्मशास्त्रको उत्पत्ति के हो? र यसको विकास

त्यहाँ धेरै ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू छन् जसले सुझाव दिन्छ कि लेखनको उत्पत्ति विभिन्न समय र सभ्यताहरूमा भएको थियो; विश्वास गरिन्छ…

जापानी कला, विकास, प्रकार र थप को विशेषताहरु

सहस्राब्दी संस्कृतिको रूपमा, जापानले यी सबै वर्षहरूमा आफ्नो कला देखाउँदै आएको छ, यसमार्फत हामीसँग सिक्नुहोस्...

जापानी तीर्थहरू र मन्दिरहरूको विशेषताहरू

शिन्तोवादसँगै बौद्ध धर्म, जापानका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्महरू हुन्, र गर्ने तरिकाहरू मध्ये एउटा…

जापानी संस्कृति र यसको प्रभाव को विशेषताहरु

द्वीपसमूहमा उत्पत्ति भएको जोमन संस्कृतिबाट, कोरिया र चीनको महाद्वीपीय प्रभावबाट, एक पछि…