नास्तिक र अज्ञेयवादी बीचको भिन्नता

नास्तिक र अज्ञेयवादी बीचको भिन्नता

सामान्यतया, धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि सर्तहरू नास्तिक र अज्ञेयवादी समान हुन्। तर, तिनीहरू पूर्णतया फरक अवधारणाहरू हुन् जुन गर्दैनन् ...

जादुई यथार्थवाद के हो? र तिनीहरूका विशेषताहरू

पाठकलाई लाग्छ कि ऊ एक नीरस वास्तविकताबाट च्यातिएको छ तर त्यसबाट अलग छैन र अझै पनि ऊ ...