गोरोन्गोसा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मोजाम्बिकको एक ठूलो प्रकृति आरक्षित

गोरोन्गोसा राष्ट्रिय निकुञ्ज: जैविक विविधता र वैज्ञानिक अध्ययनको स्रोत

गोरोन्गोसा राष्ट्रिय निकुञ्ज मोजाम्बिक (अफ्रिका) मा अवस्थित एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र हो र एक आरक्षित…

अफ्रिकी पोशाक को विशेषता

अफ्रिकी महाद्वीप, जहाँ मानवता उत्पन्न भएको थियो, जहाँ हाम्रा साझा पुर्खाहरूको पहिलो जनजाति बसोबास भयो, हो…