अफ्रिकी पोशाक को विशेषता

अफ्रिकी महाद्वीप, जहाँ मानवता उत्पन्न भएको थियो, जहाँ हाम्रा साझा पुर्खाहरूको पहिलो जनजाति बसोबास भयो, हो…