ကြော်ငြာ

Goldberg ကွဲပြားမှုများ- ပုံစံ၊ ကွဲပြားမှုများ၊ စကားပြန်နှင့် အခြားအရာများ

Goldberg Variations သည် universal piano repertoire များကြားတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီး တစ်ခါမှမရှိခဲ့သော ခမ်းနားသောဂီတလက်ရာတစ်ခုအဖြစ်...