ကိုလံဘီယာမတိုင်မီ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ မူလအစ

အမေရိကန်တိုက်ကို စပိန်လူမျိုးတို့ ရောက်ရှိလာချိန်အထိ ပထမဆုံး လူသားလှိုင်းလုံးကြီးများမှ အုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်...