येशूचे नेतृत्व: वैशिष्ट्ये, योगदान आणि बरेच काही

हा लेख प्रविष्ट करा आणि आमच्याशी भेटा, कसे होते येशू नेतृत्व, तुम्हाला ख्रिश्चन विश्वासात तयार करण्यासाठी. आपल्या प्रभूचे उदाहरण घेऊन, देवाच्या सेवेत एक प्रभावी नेता आणि सेवक होण्यासाठी जे गुण वापरले पाहिजेत.

नेतृत्व-येशू-2

येशूच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये

ख्रिस्त त्याच्या चर्चचा प्रमुख आहे, म्हणून प्रत्येक ख्रिश्चन नेत्याने येशूचे अनुकरण केले पाहिजे. द येशू नेतृत्व पृथ्वीवर एक माणूस म्हणून त्याच्या काळात त्याने आपली सेवा आणि इतरांबद्दल प्रेम विकसित केले.

आपल्या सेवाकार्याच्या सुरुवातीपासूनच, येशूने देवाच्या राज्याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या अथक वृत्तीने नेता होण्याची चिन्हे दाखवली. अशा प्रकारे प्रभूने त्याच्या स्वर्गातील पित्याने त्याच्यावर सोपवलेले कार्य पूर्ण केले.

येशू गालील, शोमरोन आणि यहूदिया प्रांतातील वेगवेगळ्या शहरांमधून फिरला. हे सर्व प्रदेश त्या वेळी पॅलेस्टाईनच्या भूभागात होते.

जर तुम्हाला या प्रदेशांच्या ऐतिहासिक संदर्भात स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे शोधायचे असेल, तर आम्ही तुम्हाला लेख प्रविष्ट करण्यासाठी आमंत्रित करतो: येशूच्या वेळी पॅलेस्टाईनचा नकाशा. या दुव्यावर तुम्हाला संदेशाचे मूल्य आणि परमेश्वराची महानता अधिक समजू शकेल.

याव्यतिरिक्त, तुम्ही त्या काळातील महत्त्वाच्या पैलूंबद्दल शिकाल, जसे की राजकीय संघटना, धर्मशास्त्रीय शिकवण, सामाजिक गट आणि बरेच काही. चे सर्व गुण येशू नेतृत्व देवाने मंजूर केलेल्या प्रभावी सेवेचा वापर करण्यासाठी आज चर्चच्या नेत्यांनी त्यांचे अनुकरण करणे आवश्यक आहे.

या सर्व गुणांपैकी, तीन वैशिष्ट्यांची नावे दिली जाऊ शकतात जी विशेषतः मध्ये आहेत येशूचे नेतृत्व, हे आहेत: अधिकार, ओळख आणि पाया. पृथ्वीवरील नेता या नात्याने येशूला ज्या कठीण काळात सामोरे जावे लागले त्या काळात हे तीन गुण आणखीनच ठळकपणे दिसून आले.

त्याचप्रमाणे, हे शीर्ष गुण केवळ चर्चच्या नेत्यांनीच नव्हे तर अनुकरण करण्यासारखे आहेत. पण त्याही लोकांसाठी जे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करतात.

नेतृत्व-येशू-3

येशूच्या नेतृत्वात अधिकार

जेव्हा त्याने भेट दिली त्या सर्व प्रदेशांतून इकडून तिकडे फिरताना येशूने नेहमी अधिकाराचे चिन्ह दिले. परंतु तो अधिकार इतरांपेक्षा श्रेष्ठ बनण्याची इच्छा दर्शविणारी चिन्हे नव्हती, कारण आपण देवाच्या वचनात चांगले वाचू शकतो:

मॅथ्यू 20:25-28 (NKJV): 25 मग येशूने त्यांना बोलावून म्हटले, “तुम्हाला माहीत आहे की, राष्ट्रांचे अधिपती त्यांच्यावर राज्य करतात आणि सामर्थ्यवान त्यांच्यावर त्यांचा अधिकार लादतात. 26 पण तुमच्या दरम्यान असे नसावे. त्यापेक्षा, तुमच्यापैकी जो महान बनू इच्छितो तो तुमचा सेवक होईल; 27 आणि जो कोणी तुमच्यामध्ये प्रथम होऊ इच्छितो तो तुमचा गुलाम होईल. २८ मनुष्याच्या पुत्राचे अनुकरण करा, जो सेवा करण्यासाठी आला नाही, तर सेवा करण्यासाठी आणि अनेकांसाठी खंडणी म्हणून आपला जीव देण्यासाठी आला आहे..

येशूला स्वर्गात आणि पृथ्वीवर, त्याच्या पिता देवाने दिलेला सर्व अधिकार आहे. त्या काळातील राजकीय आणि धार्मिक अधिकारी त्यांचे नेतृत्व कसे वापरत होते हे येशूने नाकारले. राजकारण्यांनी लोकांशी अत्याचार केले आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज लावला. त्यांच्या भागासाठी, धार्मिक पुढारी लोकांचा आदर करत, नम्र, वंचित, आजारी, कायद्याचे उल्लंघन करणारे, परराष्ट्रीय आणि इतरांना तुच्छ मानत होते.

येथे दोन वचने आहेत जी येशूने त्याच्या नेतृत्वात प्रकट केलेला अधिकार प्रतिबिंबित करतात:

मॅथ्यू 7:28-29 (पीडीटी): 28 जेव्हा येशूने हे बोलणे संपवले तेव्हा लोक त्याच्या शिकवणीने चकित झाले, 29 कारण त्याने त्यांना कायद्याचे शिक्षक म्हणून नव्हे तर अधिकार असलेल्या व्यक्ती म्हणून शिकवले.

जॉन 5:26-27 (NIV): 26 कारण देव, माझ्या पित्याकडे जीवन देण्याची शक्ती आहे आणि त्याने ती शक्ती मला दिली आहे. 27 त्याने मला न्याय करण्याचा अधिकार दिला आहेकारण मी मनुष्याचा पुत्र आहे.

नेतृत्व-येशू-4

येशूची एकच ओळख आहे

येशूला तो कोण आहे याची जाणीव होती, त्याची ओळख देवाच्या पुत्राची आहे आणि तो जिथे गेला तिथे त्याने स्वतःला मनुष्याचा पुत्र म्हणून या प्रकारे सादर केले. त्याने नेहमी एकच चेहरा आणि मुद्रा ठेवली, त्याच्या स्वर्गीय पित्याच्या शिकवणींवर विश्वासू.

येशू नेहमी मिश्रण नसलेला मनुष्य होता, त्याच प्रकारे आपण त्याची मुले व्हावे अशी देवाची इच्छा आहे. एकाच प्रभूशी विश्वासू, त्याच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आणि केवळ आपल्यासाठी अनुकूल नसलेले.

देवाच्या सेवकाने सर्वत्र आणि सर्व लोकांसमोर आपले स्थान उभे केले पाहिजे, सुवार्तेवर विश्वासू असले पाहिजे आणि त्याची कधीही लाज वाटू नये. येशूचे अनुसरण करण्याचा मार्ग अतिशय अरुंद आहे, म्हणून एखाद्याने त्यापासून भरकटणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

तुम्हाला नेहमी आत राहावे लागेल देवाशी जवळीक, जेणेकरुन सैतानाला त्याच्या युक्त्या वापरण्याची संधी देऊ नये ज्याने आपली नजर ख्रिस्तापासून वळवली. उदाहरण आपल्याला स्वतः येशूने दिले आहे ज्याला सैतानाने 40 दिवस आणि 40 रात्री वाळवंटात मोहात पाडले, जेव्हा त्याला भूक लागली तेव्हा मॅथ्यू 4:1-11, मार्क 1:12-13 आणि लूक 4:1 पहा - १३.

येशूने नेहमीच एकच प्रतिमा आणि एकच ओळख दाखवली. एक अशी ओळख जी केवळ परमेश्वरासारखे हृदय असलेल्या लोकांद्वारे ओळखली जाते. एकदा येशूने आपल्या शिष्यांना विचारले: मी कोण आहे असे लोक म्हणतात?

लूक 9:19-21 (NIV): 19 शिष्यांनी उत्तर दिले: -काहीजण म्हणतात की तुम्ही जॉन द बाप्टिस्ट आहात; इतर म्हणतात की तू संदेष्टा एलीया आहेस; इतर म्हणतात की तुम्ही प्राचीन संदेष्ट्यांपैकी एक आहातजो उठला आहे. 20 नंतर येशूने त्यांना विचारले: - कराआणि तुम्हाला काय वाटते? मी कोण आहे? पीटरने उत्तर दिले: -देवाने पाठवलेला मशीहा तू आहेस. 21 पण येशूने त्यांना आज्ञा दिली त्या सर्व एनकिंवा कोणालाही सांगा की तो मशीहा होता.

ख्रिस्त-5

येशूच्या नेतृत्वात पाया

येशूने आपल्या पित्याला जे करताना पाहिले आणि ऐकले त्यावर त्याने आपल्या शिकवणींचा आधार घेतला, यामुळे त्याला त्याच्या काळातील पुरुषांनी प्रश्न विचारला तेव्हा तो स्वत: चा चांगला आणि संधीसाधू बचाव करू शकला. तर देवाचे वचन चांगल्या प्रकारे जाणणे, हे येशूचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य होते.

शिवाय, तो केवळ शब्द ऐकणारा नव्हता तर तो शब्द पाळणारा देखील होता, ज्याने येशूला अधिकार दिला. शिकवण्याच्या या नवीन पद्धतीमुळे कुतूहलाने ऐकणाऱ्या लोकांमध्ये भर पडली:

मार्क 1:27 (PDT): प्रत्येकजण स्तब्ध झाला आणि एकमेकांना विचारू लागला: -काय चालू आहे? اورहा माणूस काहीतरी नवीन शिकवतो आणि अधिकाराने करतो! तो दुष्ट आत्म्यांना आदेश देखील देऊ शकतो आणि ते त्याचे पालन करतात! -

येशूच्या तथ्यांनी त्याच्या शब्दांचे समर्थन केले आणि हमी दिली, ती शुद्ध शब्दशः शिकवणी नव्हती. पण येशूने तथ्यांसह शिकवले, आणि श्रोत्यांचा प्रकार समजून घेण्यासाठी, त्याला काय म्हणायचे आहे आणि कसे म्हणायचे आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे ज्ञान होते.

ते त्याचे शिष्य, परराष्ट्रीय, यहुदी, धार्मिक पुजारी आणि ज्यू कायद्याचे विद्वान किंवा ते त्या काळातील राजकीय अधिकारी होते की नाही यावर अवलंबून, येशू त्याच्या शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये धोरणात्मक होता. प्रभू येशूला नेहमी माहीत होते की त्याच्या नेतृत्वाविरुद्ध करण्यात आलेला प्रत्येक खोटा युक्तिवाद सत्याने कसा मोडून काढायचा, जे देवाचे वचन आहे. आता वाचून आमचे अनुसरण करा येशूच्या शिकवणी कालचा, आजचा आणि कायमचा.


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

टिप्पणी करणारे सर्वप्रथम व्हा

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.

*

*

  1. डेटा जबाबदार: वास्तविक ब्लॉग
  2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
  3. कायदे: आपली संमती
  4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
  5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
  6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.