बायबलमधील क्षमेची 3 उदाहरणे जी तुम्हाला माहीत असली पाहिजेत

या लेखात आम्ही तुम्हाला काही द्वारे दर्शवू बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणेदेवाचे प्रेम किती महान आहे. ते सर्व बायबलसंबंधी संदर्भ आहेत जे आपण स्वर्गीय पित्याला संतुष्ट करण्यासाठी अनुसरण केले पाहिजे.

बायबलमधील-क्षमाची उदाहरणे-२

बायबलमधील माफीची उदाहरणे

बायबलमधील देवाचे महान रहस्य म्हणजे जगातील येशू ख्रिस्ताच्या चर्चची स्थापना, त्याच्या वैश्विक लोकांशी सुसंगत होण्यासाठी. परंतु, पापांच्या क्षमेद्वारे निर्मात्याच्या प्रेमातच देवाचे वैश्विक लोक जन्माला येतात.

हे सर्वांत श्रेष्ठ आणि श्रेष्ठ आहे बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणे. बायबलमधील मानवतेसाठी देवाच्या क्षमेचा मुख्य श्लोक आहे:

जॉन 3:16 (DHH): -ठीक आहे देवाने जगावर इतके प्रेम केले की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र दिला., यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणार नाही, तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळेल.

कारण पहिला मनुष्य, आदाम याने, देवाच्या आज्ञाभंगामुळे पापाला जगात प्रवेश दिला आणि तेव्हापासून पापाची मजुरी मरण असेल. परंतु देवाने त्याच्या असीम प्रेम आणि दयेने आपल्यासाठी दुसरा माणूस राखून ठेवला, ख्रिस्त, जो आपल्या सर्व पापांची किंमत त्याच्या जीवनाने भरेल.

1 जॉन 1: 7 (NIV): परंतु जर आपण प्रकाशात जगतो, जसे देव प्रकाशात राहतो, तर आपण भाऊ आणि बंधु या नात्याने एकत्र राहू. देव त्याचा पुत्र येशूच्या रक्ताद्वारे आपल्या पापांची क्षमा करेल.

या उदाहरणासह लक्षात ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की आपण देवाची क्षमा मिळवण्यास पात्रतेसाठी काहीही न करता. देव आपल्याला इतरांनाही दाखवतो बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणे, क्षमा करणारे पुरुष जे आमच्या समजुतीनुसार त्यास पात्र नव्हते.

चला ही उदाहरणे आपल्या जीवनाचा अनुभव म्हणून घेऊ, जेणेकरून आपण क्षमा करू शकू आणि वाईट हेतूने वागू नये. ज्याने आमची काही चूक किंवा गुन्हा केला आहे त्याविरुद्ध राग बाळगणे:

स्तोत्र ३२:१-२ (ईएसव्ही): ३२ ज्याच्या चुका आणि पापांची पूर्णपणे क्षमा झाली आहे तो माणूस आनंदी आहे. 2 धन्य तो मनुष्य ज्याचा हेतू वाईट नाही आणि ज्याच्यावर परमेश्वर कोणत्याही दोषाचा आरोप करत नाही.

बायबलमधील क्षमेची उदाहरणे असलेले देवाचे तीन पुरुष

बायबलमध्ये आपल्याला स्त्री-पुरुषांची वेगवेगळी प्रकरणे सापडतात ज्यांनी मोठे अपराध केले आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्ये देखील त्यांना क्षमा करण्यात देवाची दया दिसून येते.

या संधीमध्ये आपण यापैकी तीन प्रकरणांबद्दल बोलू, जिथे त्यांचे नायक देवाचे पुरुष आहेत. ज्याला देवाने त्याला आज्ञा मोडून अयशस्वी केल्यानंतर आणि चुकीचे वर्तन केल्यावर क्षमा केली.

जेव्हा आपण चुकीच्या मार्गाने आणि आज्ञाभंगाने वागतो तेव्हा आपण अयशस्वी होतो कारण आपण देवाची इच्छा स्वीकारत नाही, त्याच्या वचनाचा तिरस्कार करत नाही. लेखातील या विषयाबद्दल अधिक जाणून घ्या: देवाची इच्छा स्वीकारणे आपल्या आयुष्यात, जे चांगले, छान आणि परिपूर्ण आहे.

देवाने क्षमा केलेल्या पुरुषांची तीन प्रकरणे अ बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणे. चला खालील उदाहरणे पाहूया:

राजा डेव्हिड

डेव्हिड हा मेंढरांचा एक तरुण मेंढपाळ होता आणि देवाने त्याला इस्राएलचा दुसरा राजा म्हणून निवडले होते, कारण त्याच्या मनाप्रमाणे हृदय होते. इस्राएलचा पहिला राजा शौल, ज्याचे हृदय माणसांप्रमाणे होते.

डेव्हिडने देवावर प्रेम केले, त्याची उपासना केली आणि त्याचे भय मानले, त्याच्या आज्ञा जाणून घेतल्या आणि त्यांचे पालन केले. म्हणूनच परमेश्वराचे त्याच्यावर खूप प्रेम होते आणि ते नेहमी त्याच्यासोबत होते.

डेव्हिडचे देवावरील प्रेम त्याने लिहिलेल्या सर्व स्तोत्रांतून दिसून येते आणि ते बायबलमध्ये आढळते. स्तोत्रे ही परमेश्वराची स्तुती आणि उपकाराची गाणी आहेत.

ही स्तुती सर्व काळातील ज्यू लोकांद्वारे आणि आजही जगभरातील ख्रिश्चन समुदायांद्वारे गायली गेली.

बायबलच्या ओल्ड टेस्टामेंटमधील सॅम्युएल, किंग्स आणि क्रॉनिकल्सच्या पुस्तकांमध्ये डेव्हिडची कथा घडते. देवाला प्रिय असलेल्या या माणसाचे जीवन अनेक प्रसंगातून यश आणि अपयशाने गेले.

तो अगदी लहान असताना त्याने मोठ्या गोलियाथचा धैर्याने सामना केला, त्याच्या महान विश्वासामुळे आणि देवावरील विश्वासाने विजय मिळवला. येथे प्रवेश करून बायबलसंबंधी लढाई जाणून घ्या: डेव्हिड आणि Goliat, बायबलसंबंधी द्वंद्वयुद्ध ज्याने इतिहास घडवला. या युद्धात पलिष्ट्यांनी राक्षस गल्याथला युद्धभूमीवर नेले, परंतु देवाने त्याच्या प्रिय डेव्हिडला त्याच्या लोक इस्रायलचे रक्षण करण्यासाठी पाठवले.

या विजयाने त्याने अनेकांची प्रशंसा केली, परंतु राजा शौलचा विरोधही जिंकला, ज्यापासून त्याला पळून जावे लागले आणि वनवासात जावे लागले. शौलच्या मृत्यूनंतर देवाने आधी संदेष्टा सॅम्युअल द्वारे अभिषेक केलेला डेव्हिड, इस्राएलच्या सिंहासनावर चढला.

कराराचा कोश जेरुसलेम शहरात परत करणे हे डेव्हिडच्या सरकारचे एक यश होते, ज्यासाठी त्याला देवाकडून मोठे आशीर्वाद आणि वचने मिळाली होती.

बायबलमधील-क्षमाची उदाहरणे-२

डेव्हिड देवाच्या आज्ञांविरुद्ध पाप करतो

या सर्व यशांसह, एक वेळ अशी येते जेव्हा डेव्हिड त्याच्या आयुष्यात मोठी चूक करतो. एका विवाहित स्त्रीशी व्यभिचार करून, तो बथशेबाच्या पतीला मारून देवाच्या दुसर्‍या आज्ञेचे उल्लंघन करेल. देवाचा संदेशवाहक संदेष्टा नॅथन याच्या वाणीद्वारे देव डेव्हिडला सल्ला देतो आणि त्याचा सामना करतो.

डेव्हिडची पश्चात्तापाची प्रार्थना

देवाच्या या सूचनेनंतर, डेव्हिडला त्याच्याविरुद्ध केलेल्या गंभीर पापाची जाणीव होते, मग तो मोठ्या वेदनांमध्ये बुडतो, परमेश्वराला अयशस्वी झाल्याबद्दल पश्चात्ताप करतो. पश्चात्तापाची प्रार्थना लिहिताना डेव्हिडने प्रकट केलेली वेदना, जी स्तोत्र 51 मध्ये कॅप्चर केली आहे:

Psalms 51:1-4 (KJV 2015): 1 हे देवा, तुझ्या दयेनुसार माझ्यावर दया कर. तुझ्या विपुल करुणेने माझे बंड पुसून टाक. 2 माझी दुष्टाई मला अधिकाधिक धुवा आणि माझ्या पापापासून मला शुद्ध कर.

3 कारण मला माझे अपराध माहीत आहेत आणि माझे पाप नेहमी माझ्यासमोर असते. 4 मी फक्त तुझ्याविरुध्द पाप केले आहे आणि तुझ्या दृष्टीने वाईट केले आहे. तुम्ही तुमच्या शब्दात ओळखले जावे आणि तुमच्या निर्णयात शुद्ध समजले जावे.

पश्चात्तापाच्या या प्रार्थनेसह डेव्हिड देवासमोर त्याच्या अपराधाची कबुली देत ​​होता. आणि म्हणून तो परात्पर देवाकडे ओरडतो की त्याला त्याच्या क्षमेने जी पुनर्स्थापना मिळते.

राजा डेव्हिडचा त्याच्या प्रभूच्या वचनांवर विश्वास होता आणि तो जी क्षमा मागत होता, तो देव देईल. म्हणूनच तो त्याच स्तोत्र ५१ मध्ये उद्गारतो:

Psalms 51:17 (RVA 2015): 17 देवाचे यज्ञ म्हणजे तुटलेला आत्मा. हे देवा, पश्चात्ताप आणि अपमानित हृदयाला तू तुच्छ मानत नाहीस.

पण आपण शास्त्रवचनांमध्ये देखील पाहतो की देव दाविदाबद्दल स्वतःला कसे व्यक्त करतो, हे जाणून त्याला त्याच्या मनाप्रमाणे हृदय होते. म्हणूनच देवाला माहित होते की जेव्हा तो त्याला अपयशी ठरतो तेव्हा देखील डेव्हिड त्याचे अपयश ओळखेल, क्षमा मागेल आणि तो त्याच्या दयेने त्याला पुनर्संचयित करेल आणि क्षमा करेल.

कृत्ये 13:22 (KJV 2015): - ते काढून टाकल्यानंतर, त्याने डेव्हिडला त्यांचा राजा म्हणून उभे केले, ज्याबद्दल त्याने साक्ष दिली: -मला डेव्हिड सापडला जेसीचा मुलगा, माझ्या अंतःकरणाप्रमाणे मनुष्य, जो माझी सर्व इच्छा पूर्ण करेल-.

बायबलमधील-क्षमाची उदाहरणे-२

पॉल किंवा टार्ससचा शौल, बायबलमधील क्षमेचे उदाहरण

टार्ससचा शौल एक यहूदी होता, ज्यूचा मुलगा होता, त्याने परुशींच्या सर्वात कठोर रब्बीनिक शाळेत शिक्षण घेतले होते. आणि त्यात त्याचे गुरू रब्बी गमलीएल, एक प्रसिद्ध परुशी आणि कायद्याचे डॉक्टर होते, ते ख्रिस्तानंतर पहिल्या शतकाच्या मध्यभागी न्यायसभेचे प्रमुख सदस्य होते.

म्हणून शौल यहुदी कायद्याच्या कडकपणात वाढला आणि स्वत: ला विश्वासू मानून, तो त्याच्या मुख्य रक्षकांपैकी एक बनला. या चुकीच्या विश्वासामुळे त्याने देवाविरुद्ध मोठे गुन्हे केले, ख्रिश्चनांचा छळ केला आणि त्यांची हत्या केली.

एका प्रसंगी शौलने पहिले ख्रिश्चन शहीद, स्टीफन, एक यहुदी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला याच्या हत्येमध्ये साक्षीदार होता आणि कदाचित त्यातही भाग घेतला होता. या घटनेपासून, शौलमध्ये त्याच्या विश्वासांबद्दल अधिक उत्साह होता, जे त्याच्यासाठी योग्य होते.

प्रेषितांची कृत्ये 8:3 (NIV): 3 दरम्यान, शौल चर्चचा छळ करत होता, घरोघरी जाऊन स्त्री-पुरुषांना ओढून तुरुंगात पाठवत होता.

तथापि, ख्रिस्ताच्या सुवार्तेच्या कारणासाठी देवाने शौलला एक उपयुक्त साधन म्हणून आधीच निवडले होते. एस्टेबनच्या मृत्यूनंतर आणि मार्गाचा संदेश (ख्रिस्त) अधिकाधिक पसरत असल्याच्या माहितीसह शौल.

तो यहुदी न्यायसभेला संबोधित करतो आणि त्यांना जेरुसलेमच्या आसपासच्या शहरांमध्ये ख्रिश्चनांचा छळ करण्यास आणि त्यांना पकडण्यासाठी अधिकृतपणे अधिकृत करण्यास सांगतो. दमास्कसच्या वाटेवर असताना, उठलेला प्रभु येशू ख्रिस्त शौलाला प्रकटतो आणि त्याचे जीवन बदलतो, छळ करणार्‍याकडून आणखी एक ख्रिश्चन बनण्यापर्यंत त्याचा छळ होतो.

पौलाचे खरे हृदय देवाला माहीत आहे

शौलमधील देव, जो नंतर त्याला पॉल म्हणेल, त्याच्यामध्ये जगाने पाहिलेले कठोर आणि क्षमाशील हृदय पाहिले नाही. उलट, त्याने त्याच्यामध्ये एक उत्कट, आज्ञाधारक आणि त्याच्या विश्वासाने सांगितलेल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी मेहनती हृदय पाहिले.

नियमशास्त्राच्या आज्ञा पूर्ण करण्यासाठी तहानलेले हृदय, देवाने पौलामध्ये पाहिले होते. त्याने त्याला त्याच्या अज्ञानात केलेल्या पापांची क्षमा केली, कारण जेव्हा त्याने ती पापे केली तेव्हा येशू ख्रिस्त हा खरा मार्ग आहे हे सत्य अद्याप त्याच्यासमोर प्रकट झाले नव्हते.

बायबलमधील-क्षमाची उदाहरणे-२

पॉल विश्वासात पुनर्संचयित आहे

उठलेल्या येशू ख्रिस्ताच्या भेटीनंतर, पॉल पूर्वीसारखा नव्हता. देवाने त्याचे जीवन पूर्णपणे बदलले, त्याला एक नवीन नाव देखील दिले.

प्रभु येशूच्या फायद्यासाठी पौल देवाच्या सर्वात विश्वासू सेवकांपैकी एक बनणार होता. ज्या उत्कटतेने आणि परिश्रमाने त्याने त्याचा ख्रिश्चन छळ केला, त्याच उत्कटतेने तो येशू ख्रिस्ताद्वारे तारणाचा सुवार्तेचा संदेश देत असे.

पौल स्वतः ख्रिस्त येशूमध्ये बदललेल्या जीवनाचा जिवंत साक्ष होता. आणि त्याच्याद्वारे पुष्कळ लोक ख्रिस्ताच्या विश्वासात रूपांतरित झाले, विशेषत: ज्यांनी त्यांचा जुना धर्म, ज्यू असा दावा केला.

पॉल एक बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणे, एकदा देवाने पुनर्संचयित केल्यावर तो एक महान सेवक बनला. त्याने अनेक मिशनरी प्रवास केले, त्याने भेट दिलेल्या प्रत्येक प्रदेशात ख्रिस्तासाठी चर्चची लागवड केली.

बायबल आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या कारणासाठी जे छळ, तुरुंगवास आणि त्रास सहन करावा लागला ते देखील शिकवते:

फिलिप्पियन्स 1:29-30 (NIV): 29 कारण ख्रिस्तामुळे, तुम्हाला केवळ त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याचा विशेषाधिकार नाही, तर त्याच्यासाठी दुःख सहन करण्याचा देखील विशेषाधिकार आहे. 30 तुम्ही आणि मी एकाच लढ्यात आहोत. मी कसे लढलो ते तुम्ही आधी पाहिले होते आणि आता मी कसे लढत राहिलो याची तुम्हाला बातमी आहे.

प्रेषितांची कृत्ये 14:19 (ESV): अँटिओक आणि इकोनिअम येथील काही यहुदी या ठिकाणी आले आणि त्यांनी लोकांचे विचार बदलले; म्हणून त्यांनी पौलाला दगडमार केला आणि त्याला मारले असे समजून त्याला गावाबाहेर ओढले.

पॉलमध्ये देवाच्या जीर्णोद्धाराचे महत्त्व इतके होते की त्याने पवित्र आत्म्याच्या प्रकटीकरणाद्वारे बायबलच्या नवीन करारातील 13 पत्रे लिहिली. ख्रिश्चन धर्माच्या पायासाठी उत्तम सैद्धांतिक सामग्री असलेली पत्रे, जगाला तारणहार येशू ख्रिस्ताची ओळख करून देतात.

बायबलमधील-क्षमाची उदाहरणे-२

सायमन पीटर, बायबलमधील क्षमेचे आणखी एक उत्तम उदाहरण

येशू जेव्हा देव त्याच्या पित्याने पृथ्वीवर त्याच्यावर सोपवलेले काम करण्यासाठी त्याचे सार्वजनिक जीवन सुरू करतो. तो त्याच्या पहिल्या शिष्यांना आवाहन करतो, त्यांच्यामध्ये सायमन होता, ज्याला पीटर देखील म्हणतात:

मॅथ्यू 4:18-20:18 तो गालील समुद्राजवळून जात असताना, येशूने दोन भाऊ पाहिले: शिमोन, ज्याला पेत्र म्हणतात आणि त्याचा भाऊ अंद्रिया. ते समुद्रात जाळे टाकत होते, कारण ते मच्छीमार होते. 19 आणि तो त्यांना म्हणाला:माझ्यामागे या म्हणजे मी तुम्हांला माणसांचे मच्छिमार करीन. 20 आणि त्यांनी लगेच आपले जाळे सोडले आणि ते त्याच्यामागे गेले.

पेत्र बेथसैदा शहरातून मच्छीमार बनून येशूच्या बारा अनुयायांपैकी एक बनला. तो एक अनाड़ी माणूस होता आणि त्याचे आवेगपूर्ण पात्र बायबलच्या प्रामाणिक शुभवर्तमानातील विविध परिच्छेदांमध्ये पाहिले जाऊ शकते.

येथे प्रविष्ट करून त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घ्या, सुवार्ता: मूळ, कॅनॉनिकल, अपोक्रिफल आणि बरेच काही. बायबलची ही नवीन कराराची पुस्तके येशूचे जीवन, उत्कटता, मृत्यू आणि पुनरुत्थान यांचे वर्णन करतात. या लेखात त्याची उत्पत्ती केव्हा झाली ते जाणून घ्या, त्याव्यतिरिक्त अस्तित्वात असलेले प्रकार आणि कोणते प्रकार ख्रिश्चन सिद्धांताद्वारे स्वीकारले जातात हे जाणून घ्या.

पेड्रोच्या आवेगपूर्णतेमुळे तो काय बोलणार आहे किंवा काय करणार आहे याचा विचार न करता किंवा विचार न करता त्याला वागायला किंवा बोलायला लावले. तरीही, पीटर येशूच्या सर्वात जवळच्या मित्रांपैकी एक बनला, त्याने त्याच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण क्षण त्याच्या स्वामी आणि प्रभूसोबत शेअर केले.

अनेक प्रसंगी पीटरने बारा शिष्यांच्या वतीने बोलण्याचे कार्य केले. एक प्रासंगिक प्रसंग होता जेव्हा त्याने येशूला ख्रिस्त म्हणून ओळखले:

मॅथ्यू 16:15-16 (RVA 2015): 15 तो त्यांना म्हणाला: - पण तुम्ही, मी कोण आहे असे तुम्ही म्हणता? 16 शिमोन पेत्राने उत्तर दिले, “तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा पुत्र आहेस! -.

bible-7

पेत्र येशूला तीन वेळा नाकारतो

येशूने आपल्या बारा शिष्यांसोबत शेवटचे जेवण सामायिक केले त्या प्रसंगी, त्यांच्यापैकी कोणता सर्वात महत्त्वाचा आहे हे शोधण्यासाठी ते वादविवाद करतात. त्यांचे म्हणणे ऐकून, येशू त्यांना म्हणतो: तुमच्यातील सर्वात महत्त्वाचा तो सर्वांत कमी महत्त्वाचा असला पाहिजे आणि जो विश्वास ठेवतो की त्याला सर्वांमध्ये अधिकार आहे त्याने इतर सर्वांची सेवा केली पाहिजे.

हे सर्व येशूने त्याच्या राज्यात सेवेचे उदाहरण म्हणून शिकवले आहे. मग तो पेत्राला भविष्यसूचक शब्द म्हणून घोषित करण्यासाठी संबोधित करतो की तो त्याला तीन वेळा नाकारेल:

लूक 22:31-34 (RVA 2015): 31 – सायमन, सायमन, पाहा, सैतानाने मला तुला गव्हासारखे चाळण्यास सांगितले आहे. 32 पण तुमचा विश्वास ढळू नये म्हणून मी तुमच्यासाठी प्रार्थना केली आहे. आणि तुम्ही परत आल्यावर तुमच्या भावांची खात्री करा. 33 तो त्याला म्हणाला, “प्रभु, मी तुझ्याबरोबर तुरुंगात व मृत्यूलाही जाण्यास तयार आहे.

34परंतु तो म्हणाला, “पेत्र, मी तुला सांगतो की तू मला ओळखतोस हे तू तीन वेळा नाकारल्याशिवाय आज कोंबडा आरवणार नाही.

येशूला त्याच्या दैवी स्वभावात काय घडणार आहे हे माहीत होते, म्हणून तो पेत्रासाठी देवाला प्रार्थना करतो जेणेकरून त्याचा विश्वास दृढ व्हावा. आणि ते एकदा मजबूत झाले की तो इतर शिष्यांसाठी एक उदाहरण होऊ शकतो.

ठीक आहे, जेव्हा वेळ आली, तेव्हा येशूने घोषित केल्याप्रमाणे घडले, पेत्राने लोकांसमोर तीन वेळा ते नाकारले.

पीटर च्या जीर्णोद्धार

पेत्राने येशूला तीन वेळा नकार दिल्यानंतर, त्याच्या मालकास अपयशी ठरल्याबद्दल त्याला खूप वेदना झाल्या. पण पेत्राचा उद्देश देवाला माहीत होता, म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर, आम्हाला सर्वात सुंदर एक सापडला. बायबल मध्ये क्षमा उदाहरणे: पीटरची जीर्णोद्धार.

bible-8


लेखाची सामग्री आमच्या तत्त्वांचे पालन करते संपादकीय नीति. त्रुटी नोंदविण्यासाठी क्लिक करा येथे.

एक टिप्पणी, आपले सोडून द्या

आपली टिप्पणी द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही.

*

*

  1. डेटा जबाबदार: वास्तविक ब्लॉग
  2. डेटाचा उद्देशः नियंत्रण स्पॅम, टिप्पणी व्यवस्थापन.
  3. कायदे: आपली संमती
  4. डेटा संप्रेषण: कायदेशीर बंधन वगळता डेटा तृतीय पक्षास कळविला जाणार नाही.
  5. डेटा संग्रहण: ओकेन्टस नेटवर्क (EU) द्वारा होस्ट केलेला डेटाबेस
  6. अधिकारः कोणत्याही वेळी आपण आपली माहिती मर्यादित, पुनर्प्राप्त आणि हटवू शकता.

  1.   इलेसर सॅम्युअल सोलानो सोलिस म्हणाले

    सुंदर, उत्कृष्ट स्पष्टीकरणे त्याने मला माझ्या प्रिय प्रभूला अधिक जाणून घेण्यास उत्तम मार्गाने मदत केली. देव तुम्हाला सामर्थ्यवान आशीर्वाद देईल.