сурталчилгаа
Бид хүүхдүүдэд орчлон ертөнцийг тайлбарладаг

Бид хүүхдүүдэд орчлон ертөнцийг тайлбарлаж өгдөг! Холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд оруулав

Орчлон ертөнц бол мэдэгдэж байгаа зүйлсийн цогц, амьдрал оршин буй газар, түүнчлэн бүх хууль тогтоомжийг захирдаг ...