Нэргүй болон хязгаарлагдмал компани, тэд юугаараа ялгаатай вэ?

Испанийн хууль эрх зүйн тогтолцоо нь энэхүү конгломератыг бүрдүүлдэг олон нийтийн болон хязгаарлагдмал компаниуд гэх мэт консорциумуудын төрлийг хүлээн зөвшөөрдөг ...

сурталчилгаа

Олон валютын орон сууцны зээлийн тодорхойлолт: Үүнийг хэрхэн нэхэмжлэх вэ?

Олон валюттай ипотекийн зээлийн тодорхойлолтыг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд үүнийг бусад валютаар олгосон зээл гэж тодорхойлох шаардлагатай.