Хуари эсвэл Вари соёлын гарал үүсэл, шинж чанар ба бусад

Энэ соёл иргэншил олон асар том байгууламжийг барьсан. Тэрээр янз бүрийн газар төрийн төвүүдийг байгуулсан. Тэрээр мөн нэмэгдүүлэхийн тулд дэнжийн системийг боловсруулсан ...

сурталчилгаа