മോർമോൺസ്, അതെന്താണ്?

മോർമോൺസ്: അവ എന്താണ്?

എന്താണ് മോർമോൺസ്? നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു, നമുക്ക് പറയാം...

പ്രചാരണം

ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, എന്തുചെയ്യണം, അതിലേറെയും

ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് യേശു ചെയ്ത ത്യാഗം, കാരണം അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആകും...

സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്, എല്ലാം ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക

ദൈവം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു, അതിനാൽ അവന്റെ അതുല്യമായ ക്ഷേത്രം ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല ...

ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങൾ, അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്…

കുട്ടികൾക്കുള്ള വിശുദ്ധ സമയം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലേറെയും

കുട്ടികൾക്കുള്ള വിശുദ്ധ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുക, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഘടന, ഒരു...

ദൈവത്തിനുള്ള സേവനം, വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നാം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാന വശങ്ങളിലൊന്നാണ് ദൈവസേവനം, പ്രത്യേകിച്ച്...

കുടുംബത്തിനായുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ തീമുകൾ, ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക

മാതൃകാപരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ നീതി, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം കൂടാതെ അതിലേറെയും

ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ പരമാവധി ദൈവികത വരുന്നത്…

കുട്ടികൾക്കുള്ള ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്

വായനാ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരുപക്ഷേ…

ദൈവത്തിന്റെ കവചം, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ അപകടം നിങ്ങളെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ശക്തികളെ തുരത്താൻ...