ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കൃത്രിമമോ ​​സ്വാഭാവികമോ ആകാം.

പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ: അവയുടെ പരിസ്ഥിതിയും അവയുടെ ഉത്ഭവവും അനുസരിച്ച് തരങ്ങൾ

ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് ഗ്രഹത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ...

എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്?

എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്

"ഭൗതിക ഭൂപടം" എന്ന വാക്കുകൾ ലാറ്റിൻ പദമായ മാപ്പയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഭൂപടം…

പ്രചാരണം
എന്താണ് പാംഗിയ?

എന്താണ് പാംഗിയ?

ചുരുക്കത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂപ്പർ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു പാംഗിയ. പാംഗിയ എന്ന വാക്ക്...

നോർവേ നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകൾ

നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകൾ എവിടെ കാണണം

അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വടക്കൻ വിളക്കുകൾ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ. സ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ

ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ

പുരാതന കാലം മുതൽ, അത് ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിന്റെ താഴെ എന്താണെന്ന് കൗതുകമുണർത്തുകയും ഒരു വിശദീകരണം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്ന്…

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ജിയോമോർഫോളജിയുടെ ഭാഗമാണ്. ജിയോമോർഫോളജി ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്…

ജൈവവൈവിധ്യ സവിശേഷതകൾ, തരങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ജൈവവൈവിധ്യം എന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ...

സ്നോ: അതെന്താണ്?, കൗതുകകരമായ വസ്തുതകളും അതിലേറെയും

ഒരു പ്രതിഭാസം കാരണം മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിന് നൽകിയ പേരാണ് മഞ്ഞ്...

ആമസോൺ കാടിന്റെ ആശ്വാസം: സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും മറ്റും

ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞ വിശാലമായ സമതലങ്ങൾ, ഈർപ്പമുള്ള ഭൂപ്രദേശവും വലിയ...

മറൈൻ ബയോമുകൾ: അവ എന്തൊക്കെയാണ്?, സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, തരങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഭൂമി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്താൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന പ്രസ്താവന ശരിയാണ്. മറൈൻ ബയോം ആണ്…

സമുദ്ര സസ്തനി മൃഗങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക

കൗതുകകരമായ ഈ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്ന അവിശ്വസനീയമായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ചിലത് പോലും…