ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതം: രൂപീകരണം, പ്രവചനങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഈ രസകരമായ ലേഖനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായ ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. ഈ മനുഷ്യൻ…

ദൈവത്തിന്റെ എബ്രായ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രമായ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

പ്രചാരണം

ബൈബിളിലെ എസ്തർ: തന്റെ ജനത്തെ പ്രതിരോധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ

ഈ രസകരമായ ലേഖനത്തിൽ, ബൈബിളിലെ എസ്തറിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും, അവളുടെ നഗരത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും…

ഏലിയായുടെ കഥ: ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യൻ

ഏലിയായുടെ കഥ വളരെ രസകരമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു…

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ: ജീവിതം, കൃതികൾ, എഴുത്തുകൾ, പാരമ്പര്യം, മരണം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ പ്രബോധിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായ മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ പഠിക്കുക.

ഡേവിഡിന്റെ ജീവിതം: ചരിത്രം, പൈതൃകം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ, ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാരാജാവായ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാമെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു,…

ടാർസസിലെ വിശുദ്ധ പോൾ: ജീവിതം, പരിവർത്തനം, ചിന്ത എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഈ ലേഖനത്തിലുടനീളം നിങ്ങൾ ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും കണ്ടെത്തും: ടാർസസിലെ വിശുദ്ധ പോൾ....

നസ്രത്തിലെ യേശു ജനിച്ച സ്ഥലം: ജീവിതം, അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

നസ്രത്തിലെ യേശു എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്?ചിലർ ബെത്‌ലഹേമിലും മറ്റുചിലർ നസ്രത്തിലും പറയുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു...

ഗിദെയോൻ: ദുർബലനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ധീരനായ ഒരു യോദ്ധാവിലേക്ക്

ഏറ്റവും ധീരനും ശക്തനുമായ ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മോചിപ്പിച്ച ഗിദെയോൻ, ഈ മനുഷ്യൻ തെളിയിക്കുന്നു...

ജേക്കബിന്റെ കഥ: ആരായിരുന്നു അത്? എന്ത് ചെയ്തു? അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുതല്

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ അവളുടെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? ജേക്കബിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് അറിയൂ...

ബൈബിൾ സക്കേയൂസ്: നികുതി കളക്ടർ

സക്കായി ബൈബിളിന്റെ കഥാപാത്രം: ലൂക്കോസ് 19:1-10 ന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, അവൻ ഒരു നികുതിപിരിവുകാരനായിരുന്നു, യഹൂദനായി ജനിച്ച് വെറുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു...