എന്തുകൊണ്ട് ആകാശം നീലയാണ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീലയായിരിക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീലയാകുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഉത്തരം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു...

സസ്പെൻഷനിൽ പൊടി

സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൊടി: അത് എന്താണ്, അനന്തരഫലങ്ങളും പ്രതിരോധവും

സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൊടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കണങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു…

പ്രചാരണം
സിയറ ബെർമേജ തീ

ആറാം തലമുറ തീ

വനങ്ങളിലെ നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടെയും സാന്നിധ്യം, വനപരിപാലനം ഉപേക്ഷിക്കലും മാറ്റവും…

വെറാനില്ലോ ഡി സാൻ മിഗുവൽ

വെറാനില്ലോ ഡി സാൻ മിഗുവൽ

സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിനും ഒക്ടോബർ തുടക്കത്തിനും ഇടയിൽ, വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള കാലാവസ്ഥയും…

എന്താണ് ആഗോളതാപനം

എന്താണ് ആഗോളതാപനം?

ആഗോളതാപനം എന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, പക്ഷേ അത് നിലവിലുണ്ട്...

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം, തരങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്നിവയുടെയും മറ്റും ഉദാഹരണങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതി വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, അതിനായി അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു…

ഫംഗസിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവവും അവയുടെ പുനരുൽപാദനവും

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതിനിധികളായ യൂക്കറിയോട്ടിക് ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിന് പേരിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പദപ്രയോഗമാണ് ഫംഗസ്...

സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത അടിവസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുക

നിങ്ങൾ പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, സസ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്നതിന് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ചില കൃഷിയിടങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് അറിയുക

സാധാരണയായി, ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെടി നട്ടുവളർത്താനോ നടാനോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, അവർ വിത്ത്, ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ…

മണ്ണിന്റെ PH അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, ചെടികൾ വളരുന്നതിന് വെളിച്ചം പോലെയുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകളുടെ ഒരു പരമ്പര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.

ഒരു സ്കൂൾ പൂന്തോട്ടം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക

വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്കൂൾ ഗാർഡനുകളുടെ വിപുലീകരണം, പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വികാസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു…