പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

രാത്രി ആകാശത്തിന് ആകർഷകവും അതുല്യവുമായ ഒരു വശം നൽകുന്ന പ്രത്യേക സ്പർശമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഓരോ നക്ഷത്രവും തിളങ്ങുന്നു...

ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആകാശത്ത്, കാണാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം ആകാശഗോളങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് അറിയാം. ഇടയിൽ…

പ്രചാരണം
ഡ്രാക്കോണിഡുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാക്കോണിഡുകളെ അറിയാമോ? ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ ഉൽക്കാവർഷത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുക!

വർഷം മുഴുവനും, ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ, അതിശയകരമായ ഉൽക്കാവർഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അവ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഭവങ്ങളാണ്…

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉൽക്കാവർഷമുണ്ടായത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉൽക്കാവർഷമുണ്ടായത്?

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷകവും ശ്രദ്ധേയവുമായ കോസ്മിക് സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉൽക്കാവർഷം.

ചന്ദ്രനിലെ വെള്ളം

ചന്ദ്രനിലെ ജലത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്?

നാസയുടെയും മറ്റ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെയും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ നൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. കൂടെ…

നക്ഷത്ര പ്രൊജക്ടർ

ഒരു സ്റ്റാർ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുറി പ്രകാശിപ്പിക്കുക! അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടെത്തുക

വളരെക്കാലമായി, അലങ്കാരമായി വർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതാകട്ടെ, അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നിറവേറ്റുന്നു ...

സൂര്യനും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്താണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

എല്ലാ ദിവസവും, ലോകം ഒരു ലോകമായതിനാൽ, ഭൂമിയുടെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിലൂടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ...

സൗരവികിരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ

സൗരവികിരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ട് ...

നക്ഷത്രങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെയും മറ്റും മികച്ച പേരുകൾ

മാന്ത്രികത നിറഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ പേരിനായി നിങ്ങൾ തിരയുകയാണോ? ആകാശത്തേക്ക് തിരിയാൻ മടിക്കേണ്ട! ഇത് പ്രചോദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടമാണ്,…

നെബുല

നെബുലകളും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവുമായുള്ള അവയുടെ ബന്ധവും

ആധുനിക ദൂരദർശിനിയിലുള്ള നെബുല ഫോട്ടോകളുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ നമ്മളിൽ പലരും പൂർണ്ണമായും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തമോഗർത്തങ്ങൾ

ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്: നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം

അറിയപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഗൂഢതയാണ് തമോദ്വാരങ്ങൾ! ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ,…