ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പെൻഡന്റ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിലേറെയും

ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പെൻഡന്റ് പലരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്, കാരണം…

സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റും.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, മനുഷ്യർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മതങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ആരാധനകളും ചില…

പ്രചാരണം

പൂക്കളുടെ അർത്ഥം, അവ നൽകുമ്പോൾ അവ എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

"മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലുള്ള റോസാപ്പൂവിന് മിഠായിയുടെ മണം ഉണ്ടാകും" എന്ന വാചകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തീർച്ചയായും അതിന്റെ പേര്...

ഫ്രീമേസൺ ചിഹ്നങ്ങൾ, അവയുടെ രൂപകൽപ്പന, അർത്ഥം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഫ്രീമേസൺറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിവിധ മസോണിക് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്….

പലതരം ബുദ്ധന്മാരുണ്ട്, അവരെയെല്ലാം ഇവിടെ കാണുക

ബുദ്ധൻ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബഹുമതി വിഭാഗമാണ്, അത് നേടിയ വ്യക്തിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു…

ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രം: ഉത്ഭവം, അർത്ഥം എന്നിവയും അതിലേറെയും

യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നം ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സോളമന്റെ മുദ്രയാണ്, അതിനാൽ പ്രതിനിധി…

പ്രകൃതിയുടെ മൂലകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്

പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ നാലാണെന്ന് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ചില പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവർ അഞ്ചെണ്ണം പരാമർശിക്കുന്നു. ചെയ്തില്ല...

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും അർത്ഥവും മറ്റും അറിയുക

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ? ചരിത്രത്തിലുടനീളം, വ്യത്യസ്തമായ…

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, അർത്ഥം, ഉപയോഗം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ക്രിസ്ത്യൻ സിദ്ധാന്തം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്.

ഹിന്ദു ജപമാല, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം?, അതിന്റെ അർത്ഥവും അതിലേറെയും

മൽഹ അല്ലെങ്കിൽ ജപമാല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദു ജപമാല, 108 ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മുത്തുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ശൃംഖലയാണ്...

ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ, അർത്ഥം, ഉത്ഭവം, ചിഹ്നം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ ഒരു ചിഹ്നമാണ്, അതിന്റെ ആകൃതി 5 പോയിന്റുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യതിയാനമായി എടുക്കാം.