റെയ്കി ചിഹ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം

റെയ്കി ചിഹ്നങ്ങൾ

സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് സാങ്കേതികതയാണ് റെയ്കി...

ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രതീകം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതീകം എന്താണ്?

രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവരുടെ പതാകകൾ ഉള്ളതുപോലെ, വിവിധ മതങ്ങൾക്കും അവയ്‌ക്കൊപ്പം ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്…

പ്രചാരണം
കെൽറ്റിക് ക്രോസ് ഒരു ലാറ്റിൻ ക്രോസ് ആണ്, ഇത് ഒരു പ്രകാശ വൃത്തമോ ഒരു വലയമോ ആണ്.

കെൽറ്റിക് ക്രോസ് അർത്ഥം

ഐറിഷ് ഹൈ ക്രോസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കെൽറ്റിക് ക്രോസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പുറജാതീയ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്…

ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പെൻഡന്റ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിലേറെയും

ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പെൻഡന്റ് പലരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്, കാരണം…

സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റും.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, മനുഷ്യർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മതങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ആരാധനകളും ചില…

പൂക്കളുടെ അർത്ഥം, അവ നൽകുമ്പോൾ അവ എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

"മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലുള്ള റോസാപ്പൂവിന് മിഠായിയുടെ മണം ഉണ്ടാകും" എന്ന വാചകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തീർച്ചയായും അതിന്റെ പേര്...

ഫ്രീമേസൺ ചിഹ്നങ്ങൾ, അവയുടെ രൂപകൽപ്പന, അർത്ഥം എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഫ്രീമേസൺറിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിവിധ മസോണിക് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്….

പലതരം ബുദ്ധന്മാരുണ്ട്, അവരെയെല്ലാം ഇവിടെ കാണുക

ബുദ്ധൻ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബഹുമതി വിഭാഗമാണ്, അത് നേടിയ വ്യക്തിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു…

ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രം: ഉത്ഭവം, അർത്ഥം എന്നിവയും അതിലേറെയും

യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നം ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സോളമന്റെ മുദ്രയാണ്, അതിനാൽ പ്രതിനിധി…

പ്രകൃതിയുടെ മൂലകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്

പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ നാലാണെന്ന് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ചില പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവർ അഞ്ചെണ്ണം പരാമർശിക്കുന്നു. ചെയ്തില്ല...

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും അർത്ഥവും മറ്റും അറിയുക

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ? ചരിത്രത്തിലുടനീളം, വ്യത്യസ്തമായ…