മെക്സിക്കൻ അലെബ്രിജെ

മെക്സിക്കൻ അലബ്രിജസ്: ഭാവനയിലെ കലയും മാന്ത്രികതയും

സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ പൈതൃകത്തിന് പേരുകേട്ട രാജ്യമായ മെക്സിക്കോ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായ കലാപരമായ പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം

ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം: ഈജിപ്ത് കുട്ടി രാജാവിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന്

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത അതിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളും ആകർഷിച്ചു, അതിന്റെ പ്രപഞ്ചം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ...

പ്രചാരണം
ഈ പെയിന്റിംഗ് സുവർണ്ണ അനുപാതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ അതിന്റെ അനുപാതത്തിലെ യോജിപ്പിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു

കലയിൽ ഗുണനിലവാരം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

കലയെ പരാമർശിക്കുന്ന "ഗുണനിലവാരം" എന്ന പദം ഒരു വിവാദ വിഷയമായി മാറുന്നു, കാരണം ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല...

ഏഴാമത്തെ കല പ്രതിവർഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നീക്കുന്നു

എന്താണ് ഏഴാമത്തെ കല

തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ കലയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒന്ന് എടുക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു…

വിക്ടോറിയൻ ശൈലി

വിക്ടോറിയൻ ശൈലിയുടെ കൗതുകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ശൈലിക്കായി നിരന്തരം തിരയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് സംസാരിക്കാം…

ഉത്തരാധുനിക കല എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് അറിയുക

പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾക്കായുള്ള തിരയലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കലയിലെ ഒരു വിശാലമായ പ്രവണതയായി അതിന്റെ സ്രഷ്‌ടാക്കളും അനുയായികളും വിഭാവനം ചെയ്‌തു…

സ്പെയിനിലെ ഇംപ്രഷനിസത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രതിനിധികളെക്കുറിച്ചും അറിയുക

ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്പെയിനിൽ ഇംപ്രഷനിസം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്...

എന്താണ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ കലയും സവിശേഷതകളും

ഈ ലേഖനത്തിൽ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ, നാഗരികതയുടെ ഉത്ഭവം എന്താണ്?

എന്താണ് ഹിന്ദു കലയും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു കലകളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് കലകളെക്കുറിച്ചും ഈ സങ്കീർണ്ണമായ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കും...

എന്താണ് പേർഷ്യൻ കലയും അതിന്റെ ചരിത്രവും

പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ, പേർഷ്യൻ സംസ്കാരം അതിന്റെ അയൽക്കാരുമായി, പ്രാഥമികമായി മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, കൂടാതെ...