കിംഗ്സ് വാലി

രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്വര: ഫറവോന്മാരുടെ സെമിത്തേരി

നൈൽ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്മാർ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വലിയ താഴ്‌വരയാണ് ലക്‌സറിന് സമീപം…

ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം

ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം: ഈജിപ്ത് കുട്ടി രാജാവിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന്

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത അതിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളും ആകർഷിച്ചു, അതിന്റെ പ്രപഞ്ചം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ ...

പ്രചാരണം
ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിഹ്നങ്ങൾ

ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിഹ്നങ്ങൾ: അർത്ഥവും പുരാണവും

ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ, നോൺ-സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ പോലും ഉണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ...

ഫറവോന്മാർ

ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്മാർ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്മാർ പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ നിരവധി പ്രധാന സാക്ഷ്യങ്ങളും അവശേഷിപ്പിച്ചു.

ഈജിപ്ഷ്യൻ അങ്ക് ജീവിതത്തെയും അമർത്യതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

ഈജിപ്ഷ്യൻ അങ്ക്: അർത്ഥവും ഉത്ഭവവും

തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങളിൽ പ്രശസ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ അങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൗതുകകരവും നിഗൂഢവുമായ ഈ ചിഹ്നം ഇതിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു...

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതകളുടെ റെക്കോർഡറും സന്ദേശവാഹകനുമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവം

ആരാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൈവം

വിവിധ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന പല സംസ്ക്കാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയത്...

ഈജിപ്ഷ്യൻ മതവും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ഇത് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ മതങ്ങളിലൊന്നാണ്…

ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ഫിങ്ക്സിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക

പുരാതന ഈജിപ്ത് വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് ജീവിതം, മരണം അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായി ...

അറിയപ്പെടുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്

ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, അവിടെ ഈജിപ്തിന്റെ സംസ്കാരം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു, അവിടെ രൂപംകൊണ്ട ഒരു സമൂഹം...

ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണത്തിലെ ഹതോർ ദേവത ആരാണ്

സൂര്യദേവന്റെ മകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹത്തോർ ദേവിയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പ്രധാന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും

ഈജിപ്തിന്റെ മഹത്തായ ചരിത്രം 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അതിന്റെ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്തറിയാം,…