വിവാഹത്തിനുള്ള പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സ്യൂട്ടുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ: ഫാഷന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര

സമ്പന്നവും പുരാതനവുമായ ചരിത്രമുള്ള വൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരവുമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ വൈവിധ്യം മാത്രമല്ല പ്രതിഫലിക്കുന്നത്...

ഇന്ത്യൻ പാചകരീതിയുടെ സവിശേഷതകൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിനകം ഉള്ളതിനാൽ, അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു…

പ്രചാരണം

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ സവിശേഷതകൾ

വ്യക്തമായ വേർതിരിവുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കാം.

ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകൾ

ഇന്ത്യ സംസ്കാരത്തിൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യമാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്: അതിന്റെ മതപരമായ ബഹുസ്വരത,...

ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സംഘടനയുടെയും ഘടനയുടെയും സവിശേഷതകൾ

1950-കളിൽ നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, പഴയ പാരമ്പര്യ സ്‌ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ശ്രേണികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു...