ຜູ້ທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າກ່ອນ Hispanic ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ

ພວກເຮົາເຊີນທ່ານຮູ້ຈັກໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຫວັດສາດ, ຕົ້ນກໍາເນີດ, ຄວາມຫມາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງ ...