Huichol ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສໍາລັບຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ

ຊົນເຜົ່າ Huicholes ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ພາກກາງຕາເວັນຕົກຂອງເມັກຊິໂກ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ Sierra Madre Occidental ...