ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມັນເປັນຄຳຂາວ ຮຽນຮູ້ທີ່ນີ້ເພື່ອຮູ້

ແນ່ນອນໃນບາງເວລາເຈົ້າມີເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າພວກມັນເຮັດມາຈາກວັດສະດຸໃດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ, ໃນ…

ສາທາລະນະ

ເຄື່ອງຣາວ, ຄົ້ນພົບການ ນຳ ໃຊ້ສິ່ງມະຫັດທັງ ໝົດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ

ເຄື່ອງຣາວແມ່ນອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ສະຫະກອນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນ…