ສາທາລະນະ

ຊະນິດເຕົ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ອື່ນໆ

ເຕົ່າ ຫຼື ເອີ້ນ​ອີກ​ວ່າ ເຕົ່າ​ເປັນ​ສັດ​ເລືອ​ຄານ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Sauropsida, ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ລໍາ​ຕົ້ນ ...

ເຕົ່າ Mediterranean: ລາຍລະອຽດ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະອື່ນໆອີກ

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຮັກສັດລ້ຽງ, ໃນບົດຄວາມນີ້ທ່ານຈະພົບເຫັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຕົ່າ Mediterranean. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເປັນ…