ສາທາລະນະ

ການປ່ຽນແປງຂອງ Goldberg: ຮູບແບບ, ການປ່ຽນແປງ, ການແປ ແລະອື່ນໆອີກ

ການປ່ຽນແປງຂອງ Goldberg ໂດດເດັ່ນໃນບັນດາບົດລະຄອນເປຍໂນທົ່ວໄປເປັນຜົນງານດົນຕີທີ່ງົດງາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ...