ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ: ລັກສະນະ, ປະເພດແລະອື່ນໆ

ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະເພດ Vertebrata, ປະກອບເປັນ subphylum ທີ່ກວ້າງຂວາງແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ chorddate…