ລັກສະນະຂອງມະນຸດ: ຕົ້ນກໍາເນີດ, ການວິວັດທະນາການ ແລະອື່ນໆອີກ

ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ຫນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ ...