ຄຸນລັກສະນະຂອງປາ Betta ຍິງແລະການດູແລ

ຖ້າປາດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປາທີ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍ, ແລະທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ ...