ສາທາລະນະ

The 39 ຂັ້ນ ຕອນ ການ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ໂດຍ Buchan John!

ໃນບົດຂຽນນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 39 ຂັ້ນຕອນ, ປື້ມຜະຈົນໄພຂອງ John Buchan ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ Alfred Hitchcock ເປັນອະມະຕະ.

ປະຫວັດຂອງ New York Plot ແລະລາຍລະອຽດຂອງການເຮັດວຽກ!

ໃນບົດຂຽນນີ້, ທ່ານຈະພົບເຫັນການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດຂອງປື້ມປະຫວັດສາດຂອງ Nueva York, ໂດຍ Enric González, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາອະທິບາຍພວກເຮົາ ...