ຄຣິສຕຽນອະທິຖານຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດ

ການອະທິຖານສໍາລັບການຫຼັງຈາກ communion

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັບ​ທ່ານ​ຄໍາ​ອະ​ທິ​ຖານ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ communion​. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ສຶກເຖິງພຣະເຈົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນ ...

ສາທາລະນະ