ລັກສະນະຂອງ romanticism ແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນ

ເຫດຜົນ ແລະຮູບແຕ້ມບາງເວລາກ່ອນຫນ້ານີ້ຄອບງໍາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສິລະປະແລະວັນນະຄະດີ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ...