ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Atheist ແລະ Agnostic

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Atheist ແລະ Agnostic

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄຳວ່າ atheist ແລະ agnostic ແມ່ນຄືກັນ. ແຕ່, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດທີ່ບໍ່ມີ ...

ຄວາມເປັນຈິງ magical ແມ່ນຫຍັງ? ແລະລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຜູ້ອ່ານຮູ້ສຶກວ່າລາວຖືກແຍກອອກຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ແປກປະຫຼາດແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກມັນແລະຍັງ ...