Жаныбарларга кыянаттык кылуунун кесепеттери: себептери жана башкалар

Жаныбарларга карата жасалган ырайымсыздык, ошондой эле жаныбарларды кордоо же кордоо деп аталат, ашыкча ооруну же стрессти пайда кылган жүрүм-турумду камтыйт…