Айрис Гамен

Графикалык дизайнер жана публицист. Искусство жана дизайн тарыхын сүйүүчү. Саул Басс жана Стивен Кинг өмүр өнөктөштөрү.